Gradbena dela v ribniku

Gradbena dela v ribniku

Športno ribiško društvo Markovci je pričelo z deli na vzdrževanju brežin ribnika v Prvencih. Potrebno je urediti traso na vzhodni in južni strani ribnika. Za izvedbo gradbenih del smo zbrali ponudbe in najugodnejšega ponudnika, ki je že pričel z deli. Na omenjeni trasah bomo uredili brežino in lovna mesta. Dela izvajamo glede na program dela, ki je bil zastavljen na občnem zboru društva. S samo sanacijo in ureditvijo brežin ter lovnih mest, bo ribnik zagotovo pridobil še večjo privlačnost za ribiče. Ribnik pripravljamo tudi za izvedbo državnega tekmovanja upokojencev v lovljenju rib z plovcem, ki bo v našem ribniku 17. septembra 2015.

Sanacija brežin in ureditev lovnih mest na južni strani

Sanacija brežin in ureditev lovnih mest na vzhodni strani