Predstavitev ŠRD Markovci

ŠRD Markovci je bilo ustanovljeno in registrirano na UE Ptuj 23. 04. 2001. Ustanovljeno je 

bilo na pobudo ribičev, ki so bili člani Ribiške družine Ptuj, vendar občani občine Markovci. 

Povod za ustanovitev ŠRD Markovci je bila sanacija gramoznice v Borovcih in Prvencih. Navedeno je v 

svoj plan vključila občina Markovci, da tako sanira divja odlagališča. Da bi se tako 

imenovane gramoznice vzdrževale in bi se s tem preprečilo ekološko onesnaževanje, se je na 

pobudo ribičev ustanovilo ŠRD Markovci, v katero so bili včlanjeni ribiči iz vseh vasi občine 

Markovci. Tako je bil 02. 03. 2001 ustanovni občni zbor, na katerem so bili konstituirani vsi 

organi društva.

Po potrditvi organov društva, je začelo ŠRD Markovci uspešno delovati. Člani so s 

prostovoljnim delom in požrtvovalnostjo pričeli z urejanjem ribnikov. 

Zlatko Rajh je vodenje društva prevzel leta 2002. Kot dolgoletni ribič RD Ptuj, je želel svoje 

izkušnje prenesti tudi v ŠRD Markovci in s tem pomagati k razvoju društva. 

Ribnik v Prvencih je bil v zelo slabem stanju. Prej gramoznica, ki je bili odlagališče navlake 

(avtomobili, bela tehnika ...), končno vsega, kar je pri hiši odveč in neuporabno. Po sanaciji 

gramoznice smo s pomočjo občine, ki nam namenja proračunska sredstva in ima 

razumevanje za ribiče, uspeli ribnik urediti do te mere, da se lahko postavimo ob bok drugim, 

ki že veliko dalj časa obstojajo.

Naše društvo trenutno šteje 71 aktivnih članov in vsak po svoji moči doprinese svoj

prispevek za razvoj društva. Imamo zelo velike načrte, tako da ne bo zmanjkalo dela. 

Postavili smo ribiški dom, kar je bila naša velika želja. 

Izvedli smo instalacije elektrike, vodovoda, telefona in kabelske. Za vsakogar, ki si želi 

počitka je okolica ribnikov pravi park za oddih.

Da pa je okolica vedno urejena, skrbimo vsi člani društva, ki se po potrebi udeležujemo 

delovnih akcij, aktivni pa smo tudi v vsesplošni čistilni akciji v sklopu občine Markovci.

Vsi člani pa se tudi držimo ribiških pravil in lovimo po etiki lovi-spusti. Skrbimo za ribji 

zarod, saj smo do sedaj nabavili okoli 6 ton različnih rib (krap, amur, babuška itd...)

Tudi na športnem področju so naši člani zelo uspešni, saj dosegajo vidne rezultate. 

Šestkrat smo bili medobčinski prvaki na tekmovanjih med občinami Ptuj, Dornava, 

Gorišnica, Hajdina, Ormož in Markovci, dvakrat regijski prvaki, štirikrat pa smo bili 

prisotni tudi na državnem tekmovanju in dvakrat zaporedoma dosegli prvo mesto in sicer 

v letu 2006 in 2007. Skratka, sodelujemo na vseh tekmovanjih, ki jih organizirajo društva. 

V svoji vitrini imamo 21 pokalov in priznanj ter smo ponosni, da svojo občino 

promoviramo na takšen način.

Društvo je že dvakrat organiziralo ribiške izpite, na katerih predavajo registrirani 

predavatelji. Obisk je bil zelo dober, saj smo tako 160 slušateljev poučili o ribištvu in 

jih usposobili za ribiče. V svoje vrste včlanimo pionirje, mladince in člane, ki jih ob vpisu 

poučimo s pravili društva.

Na koncu bi rad poudaril še to. Res je, da živimo ob reki Dravi, oz. akumulacijskem 

jezeru, ki pa nam ribičem ne prinaša kaj prida, saj je vrsta dejavnikov, ki ribiče odvrača od 

nje, predvsem onesnaženost.


Podatki društva:

Naziv podjetja: ŠPORTNO RIBIŠKO DRUŠTVO MARKOVCI

Ulica, hišna številka: Prvenci 2f

Geogr. koordinati: E15.93038, N46.39431

Poštna številka in kraj: 2281 Markovci

Občina: Markovci

Upravna enota: Ptuj

Predsednik: Branko Kostanjevec

Davčna številka: 32252200

Matična številka: 1590391

IBAN: SI56 6100 0000 8026 127, Delavska hranilnica

Pravni status: Društvo, zveza društev