Akti društva


STATUT - ŠRD MARKOVCI 2012.pdf
DiSCIPLINSKI PRAVILNIK 2014.pdf
Naloge predsednika društva.pdf
Organi društev.pdf
ETIČNI KODEKS SLADKOVODNIH RIBIČEV.pdf
GDPR.pdf