Kontakti


Društveni mail:

ribiskodrustvomarkovci@gmail.com

MANDATNO OBDOBJE OD 10.3.2018 DO 10.3.2023

Upravni odbor

1 Viktor SLAMERŠAK Predsednik

GSM: 040-797-483

2 Stanislav PETROVIČ Nam. predsednika

GSM: 041-793430

3 Branko KOSTANJEVEC Nam. predsednika

GSM: 041-327-022

4 Janez KOSTANJEVEC Računovodja

5 Andrej ZALOŽNIK Tajnik

6 Rado PLOHL Član

7 Ivan LESJAK Gospodar

GSM: 031-436131

8 Franc BROMŠE Pom. gospodarja

GSM: 041-528-158

9 Maks SAKELŠEK Komisija za tekmova.

GSM: 070-842-764

10 Janko PETROVIČ Komisija za ml.ribiče

11 Janko HORVAT Pred. Nad. odbora

Nadzorni odbor

Z.št. Priimek in ime Funkcija

1 Janko HORVAT Predsednik

2 Janez KOSTANJEVEC Član

3 Miran LJUBEC Član

Disciplinska komisija

Z.št. Priimek in ime Funkcija

1 Alojz HOJNIK Predsednik

2 Janko PETROVIČ Član

3 Franc JURGEC Član

Komisija za odlikovanja in priznanja

Z.št. Priimek in ime Funkcija

1 Matjaž JURGEC Predsednik

2 Franc ARNUŠ Član

3 Alojz KOROŠEC Član

Komisija za delo z mladimi

Z.št. Priimek in ime Funkcija

1 Janko PETROVIČ Predsednik

2 Zvonko PETEK Član

3 Franc JURGEC Član

Komisija za športno tekmovalno dejavnost

Z.št. Priimek in ime Funkcija

1 Maks SAKELŠEK Predsednik

2 Janko PETROVIČ Član

3 Franc BROMŠE Član

4 Ignac HABJANIČ Član

5 Marjan PLOŠINJAK Član

6 Miran LJUBEC Član

7 Borut LEVIČNIK

8 Alojz VRŠIČ

Komisija za informiranje

Z.št. Priimek in ime Funkcija

1 Andrej ZALOŽNIK Predsednik

2 Ignac HABJANIČ Član

3 Srdan MOHORIČ Član

Komisija za nove člane

Z.št. Priimek in ime Funkcija

1 Maks SAKELŠEK Predsednik

2 Marjan PLOŠINJAK Član

3 Janko PETROVIČ Član

Komisija za popis osnovnih sredstev

Z.št. Priimek in ime Funkcija

1 Franc BROMŠE Predsednik

2 Ivan LESJAK Član

3 Janez KOSTANJEVEC Član

4 Stanislav PETROVIČ

Komisija za vodenje društvene lige

Z.št. Priimek in ime Funkcija

1 Zvonko PETEK Predsednik

3 Janez KOSTANJEVEC Član

4 Stanislav PETROVIČ Član

5 Maks SAKELŠEK