ČISTILNA AKCIJA 2015

USPEŠNA ČISTILNA AKCIJA 2015

Udeleženci čistilne akcije so se zbrali ob 9.00 uri po predvidenih lokacijah občine. Zborna mesta so bila pri gasilsko vaških domovih, razen Lovskega društva, Čebelarskega društva, Ribiškega društva in Konjeniškega društva, ki so se zbrali pri svojih domovih.

V akciji je sodelovalo 267 občanov, ki so zbrali 130 m3 odpadnega materiala. Tudi v Markovcih se ugotavlja, da se zavest ljudi v naravnem okolju krepi, kajti iz leta v leto je manj odpadkov v naravi. Pri akciji je bilo ugotovljeno, da so največji onesnaževalci okolja vozniki vozil, ki odmetavajo odpadke med vožnjo v naravno okolje. V celotni občini smo ugotovili eno novo divje odlagališče gradbenega materiala v Stojncih.

Opaženo je bilo, da se tudi salonit ne odlaga več v naravno okolje, zato gre velika zahvala občini, ki je poskrbela, da občani brezplačno odlagajo salonit v zbirnem centru Gajke.

Občina je poskrbela, da so vsi udeleženci po končani akciji prejeli malico in pijačo.

Del članov ŠRD Markovci na čistilni akciji