OBČNI ZBOR ŠRD MARKOVCI 2018

OBČNI ZBOR ŠRD MARKOVCI

Uvod v 17. redni občni zbor ŠRD Markovci, ki se je vršil 10. marca 2018 so imele pevke ženskega pevskega zbora GRABLJICE iz Markovec. Občnega zbora se je udeležilo 42 članov od 71 članov kolikor jih šteje društvo in kar nekaj vabljenih gostov, med njimi je bil tudi župan občine Markovci g. Milan Gabrovec. Torej smo naredili "inventuro" dela in aktivnosti v minulem letu ter postavili smernice in želje za tekoče leto. Po pozdravnem nagovoru predsednika Branka Kostanjevca smo izvolili delovno predsedstvo in nato pazljivo spremjali poročila: predsednika, gospodarja, tajnika, računovodja, nadzornega odbora, komisije za tekmovanje, komisije za nadzor ribnika in verifikacijske komisije. Sledila je razprava na podana poročila in na koncu njihova potrditev in sprejem v podani obliki.

SONY DSC

Ker je sedanji statut društva bil sprejet leta 2013 je bilo potrebnih nekaj popravkov in dopolnil smo spremenili člen 2 kjer se spremeni sedež-naslov društva in člen 20, kjer se zaradi preglednejšega in lažjega dela doda kar nekaj novih komisij.

Ker je letos volilno leto, tako na državnozborskem kot na občinskm nivoju smo tudi v društvu imeli volitve za nove organe društva, kajti sedanjim članom vodenja in upravljanja je potekel mandat. Za njihovo predano in uspešno upravljanje-vodenje društva smo se jim lepo zahvalili in izvolili nove člane.

Na investicijskem področju so predvidena sledeča dela in opravila: ureditev nabrežin ribnika, nabava kosilnice, montaža nadstreška na terasi in stopnicah ter položitev keramike, nabava preme za kuhinjo in kamina za peko ter po potrebi vzdrževalna dela na objektu ribiškega doma.

Kar nekaj članom so bile vročene zahvale in priznanja za dolgoletno članstvo v društvu in nesebično ter odgovorno delo v prid in korist društva, pa tudi nekaj novih članov je bilo sprejetih v našo sredino.

SONY DSC

Na gospodarskem področju: so več ali manj enake aktivnosti in obveznosti kot minulo leto s to razliko, da je sklep članov društva, da se ribnik-ribiški dom daje v najem samo članom društva, oziroma njihovim ožjim družinskimčlanom in sicer za organizacijo-izvedbo piknika 50 eu in za izvedbo ribolovnega tekmovanja 1eu po osebi. Sprememba je tudi pri delovnih akcijah in sicer v kolikor član pri delu uporablja svojo opremo-orodje se mu priznata 2 dodatni uri (prej 1.5) in v kolikor član streže pijačo na tekmi ali prireditvi se mu prav tako priznata 2 uri (prej 1.5). Vsak član si lahko na ribolov v njegovi prisotnosti pripelje sorodnika, prijatelja ali znanca, vendar največ 3 krat na leto. Partnerica - žena člana ribiča lahko lovi ob njem brez plačila ribolovne dovolilnice, enako velja za ribičeve mladoletnike (sin-hči, vnuk-vnukinja).

Predvidenih je kar nekaj družabnih aktivnosti za člane društva in njihove družinske člane in sicer: za velik noč odlov krapa in člansko druženje ob peki rib, organizacija 4. HAN tekme (kjer vsi nastopajoči dobijo nagrado ne glede na uvrstitev), memorialna tekma za pokojne člane društva, srečanje z lovci, konjeniki in starodobniki, tekma za vse občane ob občinskem prazniku občine Markovci, strokovna ekskurzija za člane društva, organizacija meddruštvene tekme med Žejnimi ribicami iz Draženc in ribiči RD Moškanjci, sodelovanje na mednarodni tekmi v Dornavi in na Madžarskem, družinska tekma za ribiškega cara društva, tekma ONA-ON kjer lovita v paru ženska in moški in kar nekaj pokalnih društvenih tekem. Večji poudarek se bo namenil tudi mladim ribičem v smislu organiziranega ribolova za njih "ribjemu podmladku" in tako upamo, da bomo malo pomladili svoje vrste za kar bo poskrbel g. Janko Petrovič. Takoimenovane odprte tekme bodo potekale ob sobotah in po sektorjih (lovijo lahko tudi ribiči, ki niso člani ŠRD Markovci).

SONY DSC

Tekmovanje v LIGI MARKOVCI 2018 bo potekalo v dveh delih (spomladanski-jesenski) in sicer po 10 tekem v vsakem ciklusu od katerih za uvrstitev šteje sedem uspešnejših. Za vsak del se razglasi zmagovalec in absolutni zmagovalec je ribič, ki bo zbral najmanj točk in največ kilogramov v obeh delih tekmovanja. Tekmovanje v LIGI MARKOVCI 2018 bo potekalo v treh sektorjih A-B-C in kamor bodo tekmovalci uvrščeni po svoji uspešnosti in sicer sektor A najuspešnejši, sektor B manj uspešni in sektor C rekreativni ribiči. Predvidoma se bo v mesecu maju izvedel organiziran odlov soma pod vodstvom in mentorstvom g. Rogina Stanko-ta in bi naj trajal tri dni in tri noči.

Odhajajoči predsednik g. Branko Kostanjevec: v minulih petih letih je bilo narejeno ogromno, imamo prelep ribiški dom, lepo urejeno okolico ribnika v ribniku obilico rib in vse to ne bi bilo mogoče, če ne bi imeli tako zavzetih in marljivih članov, pa tudi pri županu g. Milanu Gabrovcu smo naleteli na razumevanje in nam je občina kar veliko pomagala pri naših aktivnostih. Prav lepa hvala vsem in vsakemu posebej, ki je kakor koli prispeval k uspešnosti in prepoznavnosti ŠRD Markovci.

SONY DSC

Novoizvoljeni predsednik g. Viktor Slameršek: minulo vodstvo nam je v času svojega upravljanja-vodenja društva postavilo dokaj visoke standarde, vendar upam in sem prepričan, da jim bomo uspešno sledili, kajti s tako predanim članstvom kar so dokazali že do sedaj ni nič pretežko in nemogoče. Vsem odhajajočim članom vodstva bi se ob tej priliki iskreno zahvalil za ves njihov vloženi trud.

Ignac Habjanič