BRANKO KOSTANJEVEC

BRANKO KOSTANJEVEC

SONY DSC

Preko občinskega glasila LIST IZ MARKOVCEV Vam spoštvani bralci predstavljam Vašega občana, sicer pa vaščana vasi Bukovci in obenem najaktivnejšega člana ŠRD Markovci, aktivnega in uspešnega ribiča, predanega in zanesljivega ter iskrenega prijatelja.

Pričujoči sestavek sega v leto 1962 ko se je 27. maja imenovanega leta materi Mariji in očetu Janezu Kostanjevec (Šarič-evim) rodil sin Branko kot tretji in zadnji otrok v družini. Osnovno šolo je obiskoval v Markovcih, trgovsko šolo na Ptuju in poslovodsko šolo v Ljubljani. Zaposlen pa je kot referent ena na občinski upravi občine Markovci in poročen z Majdo Bokan ter srečen in ponosen oče hčerke Karmen, ki pa mu je povila dva vnuka, katera mu krajšata in bogatita njegov prosti čas.

SONY DSC

Svojo družbeno aktivnost je pokazal že dokaj zgodaj v vaški mladinski organizaciji pri delu z mladimi in tudi pri PGD Bukovci je bil zelo aktiven saj je bil 13 let predsednik omenjenega društva, 4 leta poveljnik vseh Markovskih PGD, 13 let član predsedstva OGZ Ptuj(območna gasilska zveza) in 8 let predavatelj gasilskih veščin. Bil je tudi aktiven član vaškega kulturnega društva. Branko in njegovi vaški prijatelji so odraščali ob obali reke Drave, katera je bila polna rib in lahko rečemo, da so se takorekoč rodili z ribiško palico v roki. V tistih časih je bila to res samo palica in kdor je imel najlonsko vrvico-flaks in pravi trnek je bil že pravi gospod in predvsem ribič in zato ni naklučje, da se je aktivno vključil v ribiško društvo in aktivno sodeloval pri njegovem oblikovanju.

Član ŠRD Markovci je že od ustanovitve društva leta 2002, torej je ustanovni član. Takratni člani društva in tudi ostali vaščani so ob pomoči občine (prejšnji in tudi sedanji župan sta imela kar precej razumevanja in posluha) začeli s temeljitim čiščenjem gramoznice, ki jo je imel v lasti Kmetijski kombinat Ptuj za svoje potrebe namakanja kmetijskih površin. Ekološko neozaveščeni krajani so namreč omenjeno gramoznico uporabljali kot odlagališče vse mogoče šare in navlake. Branko je bil v ŠRD Markovci podpredsednik, nato predsednik in sedaj ponovno podpredsednik in ima zelo velike zasluge, da imamo ribiči lepo urejen dom- enega lepših v regiji, lepo urejeno njegovo okolico in v vodi obilo rib, ter aktivne in predane člane društva.

SONY DSC

Za gradnjo doma oziroma gradbeno dovoljenje je društvo čakalo dolgih 10 let in tu je vidno vlogo pri pripravi dokumentacije in ostalih prepotrenih papirjih odigral prav Branko. Pa tudi narava nam je pokazala kako se naj gradi in to s svojim visokim vodostajem, tako da smo dvignili temelje objekta za višino narasle vode in sedaj nimamo težav s poplavljenimi prostori kot nekatera društva v soseščini. Zaradi spleta okloliščin in preobremenitve na delovnem mestu se je odpovedal ponovni kandidaturi za predsednika, vendar je v vodstvu društva trenutno prisoten kot podpredsednik.

Prostor ob ribniku Prvenci je lepo in vzorno urejen z otroškimi igrali, kjer se z veseljem ustavijo, sprehodijo in posedijo na klopci mimo idoči -vozeči, pokramljajo z prijaznimi ribiči, ki lovijo ribe katerih je v ribniku obilo. Ribiči smo ponosni na svoj dom lepo in vzorno urejeno okolico ter vodo polno rib in menim, da je omenjeni prostor tudi v ponos občine in župana, za kar pa gre zasluga vodstvu društva in seveda izjemno aktivnemu članstvu.

SONY DSC

Za vse to in še veliko več je župan občine Markovci g. Milan Gabrovec ob 19. občinskem prazniku podelil LISTINO OBČINE MARKOVCI ZA POSEBNE ZASLUGE PRI RAZVOJU OBČINE g. Branku Kostanjevcu članu in podpredsedniku ŠRD Markovci in to povsem zasluženo. Člani duštva smo ponosni, da imamo v svojih vrstah človeka njegovih moralnih vrednot in kvalitet.

SONY DSC

lep ribiški pozdrav DOBER PRIJEM

Ignac Habjanič